Modernisering


 

Fra omkring 1950 bliver der anlagt asfalterede veje, bygget lufthavne og boligkomplekser og etableret vandingsprojekter i Afghanistan.

Samtidig vokser ideen om en fælles afghansk identitet blandt den uddannede elite. På statens kostskole-gymnasier i Kabul knyttes nationalromantiske ideer om “fædreland” og “folk” snævert til den pashtunske kultur. Kostskolerne rekrutterer elever blandt både afghanske og pakistanske pashtuner, og i forbindelse med oprettelsen af Pakistan i 1947 kræver Afghanistan en folkeafstemning blandt pashtunerne i Pakistan. Pashtunerne bør have mulighed for enten at etablere deres eget land, Pashtunistan, eller eventuelt lade sig indlemme i den afghanske stat.

Kort nr 4 [Converted]

Grænsen mellem Pakistan og Afghanistan skærer sig tværs gennem det pashtunske stammeområde (angivet med rødt). Modsætninger mellem Pakistan og Afghanistan har ved flere lejligheder fået Pakistan til at lukke den indbyrdes grænse. Kort af Moesgaard Museum

Premierministeren afsættes

Som en reaktion på den afghanske Pashtunistan-politik lukker Pakistan flere gange grænsen til Afghanistan. Handelsblokader og militærhjælp fra USA til Pakistan påvirker den afghanske økonomi og presser afghanerne til at forøge deres samhandel med Sovjetunionen.

Efter at grænsen har været lukket i hele perioden 1961-63 ønsker kong Zahir Shah at mindske spændingen i forholdet til Pakistan. Derfor afsætter kongen sin fætter, premierminister prins Daoud, der er meget aggressiv i formuleringen af de politiske krav.

Kong Zahir Shah (t.v.) drøfter statsanliggender med sin premierminister, fætter og svigersøn, prins Daoud. Billedet er fra slutningen af 1950’erne, før Daoud blev afskediget i 1963. I 1973 tog Daoud magten, mens kongen var på ferie i Rom, og udråbte sig selv til præsident for Afghanistan.

Kong Zahir Shah (t.v.) drøfter statsanliggender med sin premierminister, fætter og svigersøn, prins Daoud. Billedet er fra slutningen af 1950’erne, før Daoud blev afskediget i 1963. I 1973 tog Daoud magten, mens kongen var på ferie i Rom. Foto: Moesgaard Museums arkiver

Kup mod kongen

I 1964 vedtager kongen en ny forfatning, der tillader en fri politisk debat og begrænser den kongelige families monopol på de vigtigste statsposter.

Samtidig får Afghanistan en ny administrativ struktur. Ved at inddele landet i en række nye provinser, der går på tværs af etniske og lokale grupperinger, søger regeringen bevidst at svække disse gruppers politiske indflydelse.

Venstreorienterede officerer er dog fortsat utilfredse med den langsomme udvikling, og i 1973 hjælper de Daoud med at afsætte kong Zahir Shah.

Daoud afskaffer det afghanske monarki og udråber sig selv som præsident i Den Demokratiske Republik Afghanistan.