Et flerkulturelt samfund


I Afghanistan bor et stort antal folkeslag med forskellige kulturer, idealer og identiteter. Omkring 42 procent af landets befolkning er pashtunere og de taler deres eget sprog – pashtu. De bor hovedsageligt i den østlige og sydlige del af landet. Det var pashtunerne, der grundlagde kongeriget Afghanistan i 1747, og de har været den dominerende gruppe i landet op til i dag.

Langt de fleste pashtunere bor på landet, mens bysamfundene i Afghanistan har været stærkt præget af persisk civilisation og kultur. Det sprog, der hovedsageligt tales i byerne, er da også en dialekt af persisk ved navn dari. Tidligere var persisk det eneste skriftsprog, og byfolk med dari som modersmål anså ofte sig selv som mere oplyste og kultiverede end de ‘primitive’ pashtunske stammer i bjergene og ørkenen. I dag er pashtu imidlertid blevet sidestillet med persisk i administrationen.

Den næststørste etniske gruppe i Afghanistan er tadjikker, som udgør cirka 27 procent af befolkningen. De taler dari, og mange bor i byerne samt i det vestlige og nordlige Afghanistan.

I nord lever turkmenere (3 procent) og usbekere (9 procent), som taler tyrkiske sprog (og dari), mens den centrale og bjergrige del af landet er befolket af hazaraerne (9 procent), der også taler dari. Hazaraerne anses for at være efterkommere af soldater fra Djengis Khans mongolske hær.

Desuden findes der en række mindre lokale befolkninger med egne sprog og kultur. Blandt dem er folkene i Nuristan, som først blev omvendt til islam mod slutningen af det 19. århundrede, og som taler flere beslægtede, indoeuropæiske sprog.

Politisk betydning

Kendskab til den kulturelle mangfoldighed er en vigtig forudsætning for at forstå landets udvikling og den nuværende konflikt.

Talibanbevægelsen er opstået i det pashtunske samfund og det er blandt pashtunerne at Taliban finder deres sympatisører. Det er dog langtfra alle pashtunere, der har sympati for Taliban. Hamid Karzai, afghansk præsident fra 2001 til 2014, er selv pashtuner, men har kæmpet mod Taliban i sin præsidentperiode.

Der findes også store pashtunske samfund udenfor Afghanistan, som fortsat har indflydelse på Afghanistans udvikling. Foruden de 15 millioner pashtunere, der lever i Afghanistan, er der omkring 15 millioner i Pakistan. Omkring 5 millioner af disse bor i Pakistans uadministrerede ”tribal areas” eller stammeopråder. Grupperne i stammeområderne er i stor udstrækning aktive i oprørskampene i Afghanistan. Samtidig har al-Qaeda flere baser i disse stammeområder.

Kort over de etniske grupperinger i Afghanistan i 2001. Kilde: US Army

Kort over de etniske grupperinger i Afghanistan. Det store lysegrønne område i syd markerer pashtunsk territorium, mens den brune farve i nordøst markerer tadjikker og det græsgrønne område i midten er domineret af hazaraer. Turkmenere og uzbekere er at finde i det nordligste Afghanistan – her markeret med rosa. Kilde: US Army

Gennem sin påklædning forsøger Hamid Karzai at favne bredt. Frakken er en charpan der traditionelt er båret af uzbekerer og turkmenere. Hatten kaldes en karakul der ofte bæres at tadjikkerne i byerne, mens de løse bukser og kjortlen er typisk for pashtunerne. Med den vestlige jakke signalerer han samtidig modernitet og rækker ud mod vesten. Her i selskab med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Gennem sin påklædning forsøger Hamid Karzai at favne bredt. Frakken er en charpan, der traditionelt er båret af uzbekere og turkmenere. Hatten kaldes en karakul, og bæres ofte af tadjikker i byerne, mens de løse bukser og kjortlen er typisk for pashtunerne. Med den vestlige jakke signalerer han samtidig modernitet og rækker ud mod Vesten. Her i selskab med FNs generalsekretær Ban Ki-moon i 2009. Foto: UN Photo/Evan Schneider