Bogudgivelser


Moesgaard Museums store engagement i Afghanistan har resulteret i flere bogudgivelser.

Senest er bogen Music in Nuristan blevet udgivet på museets eget forlag i 2009. Den tager udgangspunkt i en mængde unikke musikoptagelser, der har været gemt væk i Moesgaards arkiver. Du kan læse mere om bogen ved at køre musen hen over den.

De andre bøger, der præsenteres her på siden, er alle del af Carlsbergfondets storstilede nomadeforskningsprojekt.

Moesgård Museums Klaus Ferdinand var oprindeligt initiativtager til dette projekt, som udover de fire nedenstående titler tæller mange andre bøger om nomader i forskellige egne af verden. Alle bøgerne er udgivet på forlaget Rhodos.

De fire nedenstående bøger beskæftiger sig med afghanske nomader ud fra forskellige perspektiver og giver et unikt og mangesidet billede af deres levevis. De er alle skrevet af antropologer fra Aarhus Universitet, der har haft tæt tilknytning til Moesgaard Museum. Alle bøgerne er blevet til på baggrund af længerevarende feltstudier i landet.

På trods af forskelligheder har bøgerne det fællestræk, at de alle beskæftiger sig med de udfordringer og forandringer, nomaderne gennemlever i deres møde med statsmagten og den moderne verden.

Music in Nuristan
Af Christer Irgens-Møller, 2009

Denne bog er et resultat af studier af musik fra Nuristan i Afghanistan, indsamlet af Klaus Ferdinand og Lennart Edelberg mellem 1953 og 1970.

Materialet, der var gemt væk i Moesgaard Museums arkiver, blev fundet frem i 2001, da museet valgte at etablere en udstilling om Afghanistan som følge af den amerikansk-ledede invasion af landet.

Under arbejdet viste det sig, at de gamle spolebåndsoptagelser var i en meget dårlig forfatning, hvorfor en digitalisering af materialet var påkrævet. I forbindelse med dette besluttede Klaus Ferdinand at finde en musiketnolog, der kunne analysere materialet. Resultatet blev denne bog.

Nuristan ligger i Hindu Kush-bjergene nordøst for Kabul. Befolkningen bor i forskellige bjergdale, der er blandt de mest utilgængelige i verden. Derfor blev de først omvendt til islam i slutningen af 1800-tallet og bibeholdt dele af deres unikke musiktradition indtil starten af 1970’erne. Musikken og teksterne, der analyseres og beskrives i bogen, menes at være den eneste udførlige dokumentation af denne tradition.

Bogen er rigt illustreret med billeder af danse og instrumenter. Mange af de forskellige instrumenter indgår i dag som genstande i De Etnografiske Samlinger under Moesgaard Museum.

AFGHAN NOMADS IN TRANSITION
Af Gorm Petersen, 1994

Afghanistan, kendt som ”nomadernes land”, har i århundreder haft en stor nomadebefolkning, der har spillet en betydelig rolle i landets politiske og økonomiske udvikling. Nomadestammen Zala Khan Khel er pastoralnomader, der igennem århundreder har migreret mellem det afghanske højland og lavlandet i Indusdalen, i jagten på græs til deres dyr.

'Afghan Nomads in Transition' sporer Zala Khan Khels historie fra slutningen af det 19. århundrede til midten af 1990’erne. Baseret på feltdata indsamlet af forfatteren præsenterer bogen et detaljeret studie af Zala Khan Khel i relation til landets overordnede politik og økonomi.

Efter en kort historisk og geografisk beskrivelse af Afghanistan undersøger forfatteren forskellige aspekter af stammens liv – deres genealogi og identitet, samfundets infrastruktur, deres migrationsmønstre, deres transport, deres telte og den jord, de anvender. Han viser, hvordan deres liv som nomader udvikler og ændrer sig dramatisk i tæt interaktion med større stammer og den stat, de er en del af.

Med sine 165 fantastiske billeder er 'Afghan Nomads in Transition' en givende og informativ beskrivelse af en fascinerende gruppe mennesker, som samtidig giver en større forståelse for nomadisme og dens ændrede position i den moderne verden.

AFGHAN NOMADS - Caravans, conflicts and trade in Afghanistan and British India 1800-1980
Af Klaus Ferdinand, 2006

Klaus Ferdinand beskæftigede sig med afghanske nomader fra sit første besøg i landet i 1953 til sin død i 2005.

I den periode gennemgik nomaderne en voldsom udvikling, som bogen giver et spændende indblik i. Den beskriver en unik kultur under hastig forandring.

Forfatteren har dokumenteret nomadernes traditionelle levevis og kultur gennem langvarige feltstudier, og i denne bog giver han et detaljeret indblik i deres sociale, økonomiske og politiske liv.

Gennem casestudier beskriver Klaus Ferdinand flere forskellige pashtunske nomadegrupper, der vandrede mellem det pakistanske lavland og det afghanske højland. Bogen rummer også beskrivelser af de store nomadebasarer i det centrale Afghanistan. Herudover analyseres forholdene mellem nomaderne og de fastboende hazaraer i højlandet, der ofte blev undertrykt og udnyttet.
AFGHAN CRAFTSMEN
Af Asta Olesen, 1994

Asta Olesen har levet med og studeret nomadiske håndværkere i Afghanistan.

Beskæftigelsesmæssig specialisering blandt etniske grupper er et betydeligt, men ofte undervurderet, aspekt af livet på landet i Afghanistan. Her er mængder af håndværkersamfund, handlende og musikere, der hver især former en slægtsgruppe og fører en enten bofast, nomadisk eller semi-nomadisk livsstil.

I denne bog beskriver Asta Olesen livet og arbejdet blandt nomadiske Musalli markarbejdere, Shaykh Mohammadi købmænd og Ghorbat si-producenter. Hun beskriver deres historiske baggrund og deres forhold til de bofaste bønder, handlende og andre byfolk.

Musallierne stammer fra Indien, og Ghorbat menes at have iransk oprindelse - begge former specialiserede slægtskabsgrupper. Shaykh Mohammadi har derimod udviklet sig som et spirituelt samfund, der over tid har absorberet forskellige andre beskæftigelsesgrupper.

Bogen redegør for, hvordan de tre samfund med deres blomstrende myter og legender trækker på sufisk inspiration i organisationen af deres håndværkerlaug - noget, der ikke tidligere har været undersøgt i Afghanistan.
CARAVANS AND TRADE IN AFGHANISTAN
Af Birthe Frederiksen, 1995

Stammen Hazarbuz er en undergruppe af den pashtunske Mohmandstamme. De beskæftiger sig med karavanehandel langs ruten til Turkmenistan, der gennem generationer har været en del af Silkevejen, den oldgamle forbindelsesvej mellem Vesten og Østen.

Denne bog undersøger de socio-økonomiske og politiske transformationer, som Hazarbuz-samfundet gennemgik i det 19. århundrede. Den beskriver de mange ændringer fra et pastoralt nomadeliv til en bofast eksistens i Afghanistan baseret på handel, og senere i overbefolkede flygtningelejre i Pakistan, hvor mange Hazarbuz flygtede til efter 1979. Analysen er baseret på forfatterens feltarbejde og de spredte litterære kilder.

I bogen diskuteres de historiske faktorer, der delvist opmuntrede og delvist tvang nomaderne til at engagere sig i transportaktiviteter med deres kameler og senere i handel. Hazarbuz eksporterede flere forskellige produkter fra Afghanistan til lavlandet i Indus i Pakistan, men deres primære indkomst kom fra import og salg af the i Afghanistans nordlige regioner.

Transformationen af Hazarbuz' pastoraløkonomi bliver analyseret indenfor en større kontekst af kulturelle og politiske ændringer og med særlig opmærksomhed på slægtskabsideologier, social organisation og opfattelsen af solidaritet.