Inspiration til undervisning


Materialet på denne side er primært målrettet 7. – 10. klasse, men kan også bruges i gymnasiet og lignende. Det anbefales at inddrage materialet i forbindelse med undervisning i samfundsfag, geografi og historie. Emnerne på siden er målrettet folkeskolens fællesmål.

Det tilgængelige materiale kan bruges selvstændigt eller sammen med UNESCO-samlingerne, der kan lånes af skoler i Danmark.

Det overordnede mål med denne webportal og disse forslag til undervisning er, at give eleverne et bredt og nuanceret kendskab til Afghanistan og landets befolkning, samt til det danske engagement i landet.

Forslagene til undervisningsforløb lægger op til, at eleverne selv skal gå på opdagelse på webportalen – se billeder og film og læse udvalgte artikler. Portalen kan eventuelt bruges som et afsæt for et temaforløb om Afghanistan. Hvis I planlægger et længere forløb, kan I finde mere inspiration under de anbefalede film, bøger og hjemmesider.

Ved at supplere med de engelske hjemmesider, vi anbefaler, er der gode muligheder for tværfaglig undervisning, hvor engelsk, historie, geografi og samfundsfag integreres i samme forløb. Her kan klassen arbejde med landet ud fra forskellige perspektiver.

Til højre finder I forslag til forskellige temaer, der kan arbejdes med i undervisningen. Under alle temaer er der idéer og inspiration til forskellige aktiviteter. I kan selv sammensætte et undervisningsforløb ud fra det tilgængelige materiale.

God fornøjelse.

 

Her kan i se hvordan man spiser i Afghanistan. Foto: Jens Kjær Jensen, 2003

Her kan I se hvordan man spiser i Afghanistan: Foto: Jens Kjær Jensen, 2003

Lav selv afghansk mad – det smager godt!

Her kan I blandt andet finde opskriften på Afghanistans nationalret. I kan også få inspiration til, hvordan I selv kan spise, som man gør i Afghanistan – altså med fingrene og på gulvet, som det fremgår af ovenstående billede. Opskrifterne ligger her.

Arbejd med billeder

I film- og billedgalleriet kan I finde en mængde forskellige fotos – historiske såvel som nutidige billeder, taget af for eksempel forskere, nødhjælpsorganisationer og danske soldater.

Disse fotos kan være en anderledes tilgang til at leve sig ind i den afghanske virkelighed. Eksempelvis kan eleverne hver vælge et foto fra et specifikt galleri og skrive en kort historie ud fra det i løbet af 5-15 minutter. Hurtigskrivning er en spændende måde at synliggøre de spontane indtryk og associationer på, og efterfølgende kan I diskutere på klassen, hvorfor eleverne har valgt netop de fotos og hvad de mener, billederne siger om Afghanistan.

I kan også tage en mere generel diskussion på klassen om, hvordan man kan bruge billeder til at lære mere om krig, dagligliv etc. i Afghanistan. Hvad kan man lære af et foto, som man ikke kan lære af en tekst?

En anden mulighed er at snakke om, hvad billederne siger om fotografen. Hvad er for eksempel forskellene på fotos taget af soldater og fotos taget af nødhjælpsarbejdere – hvis der da er forskelle?

Lav jeres egen udstilling

I kan vælge at arbejde med et konkret produkt og eksempelvis lave en udstilling om Afghanistan.

Udstillingens fokus kan være flygtninge, landminer, genopbygning, kvinders rettigheder, unge i Afghanistan, den danske krigsdeltagelse eller lignende.

Lån eventuelt Moesgaard Museums UNESCO-samlinger fra Afghanistan. Her kan I få genstande og tøj ud på skolerne som I selv kan prøve og efterfølgende udstille.

I kan finde billeder til plancher her på siden eller gennem Forsvarets mediegalleri. Bemærk at billederne ikke må bruges i kommercielt øjemed, så I må ikke tage entré, hvis I bruger Forsvarets billeder. Lav teksterne til billederne i mindre grupper. Sørg for, at tekst og billeder spiller sammen.

Vis udstillingen på jeres skole. Så kan eleverne fra de andre klasser også få et kendskab til Afghanistan og det danske engagement i landet. I kan også invitere dronningen eller jeres forældre til åbningen af udstillingen.

Foto: Tahir Bakhtiary

På marked i den gamle by i Kabul. Foto: Tahir Bakhtiary