Flygtning i eget land


Afghanistan har været præget af krig og konflikt de sidste 35 år. Det har afstedkommet enorme flygtningestrømme både indenfor og udenfor landets grænser.

I dag bor der omkring 7,5 millioner afghanske flygtninge i andre lande – de fleste i nabolandene Iran og Pakistan.

Siden 2002 er 5,7 millioner afghanske flygtninge imidlertid også rejst tilbage til deres hjemland. De drømmer om en ny tilværelse i Afghanistan efter Talibans fald – men virkeligheden står ofte i vejen for drømmene. Nogle har levet hele deres liv i eksil, og har svært ved at tilpasse sig, mens andre oplever, at deres fædrene jord er blevet overtaget af andre eller mineret. Af de 5,7 millioner tilbagevendte har hele 4,6 millioner derfor modtaget hjælp fra FN’s Flygtningehøjkommissariat.

Ud over flygtningestrømme over grænserne er der også mange afghanere, der flygter fra én del af landet til en anden – oftest fra de konflikthærgede sydlige provinser til området omkring Kabul. Disse kaldes ‘internt fordrevne’, og der skønnes at være omkring 650.000 af dem i Afghanistan.

De internt fordrevne ender ofte med at bo i en af de cirka 50 primitive flygtningelejre i udkanten af hovedstaden. Til højre kan du se og læse mere om livet i disse flygtningelejre. Du kan også læse om Dansk Flygtningehjælps arbejde i lejrene.