Kvinder i Afghanistan – Inspiration til undervisning


Forslag til aktivitet

Lån UNESCO-samlingerne fra Afghanistan, der indeholder fire burkaer i alt.

Eleverne deles op i grupper, der hver får en burka udleveret. Én fra hver gruppe tager burkaen på, hvorefter gruppen tager en tur til det nærmeste supermarked eller blot bevæger sig rundt på skolen. Eleverne skal iagttage omgivelsernes reaktioner på deres skolekammerats udklædning, for efterfølgende at diskutere deres iagttagelser og oplevelser på klassen. De kan også læse artiklen Skønhed bag burkaen eller diskutere nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål om burkaen
1 – Hvordan er det at gå med burka?

2 – Hvordan er udsynet?

3 – Hvilke fordele er der ved at gå med burka?

4 – Hvilke ulemper er der?

5 – Bør det være forbudt at gå med burka i Danmark?

 

Læs også artiklerne om kvinder i Afghanistan.

Spørgsmål til artiklerne
1 – Hvilke problemer oplever kvinderne i landet?

2 – Hvad er efter din mening deres største problem?

3 – Hvorfor er Afghanistan verdens farligste land at være kvinde?

4 – Hvem kæmper for at forbedre kvindernes rettigheder?

5 – Hvordan gør de det?

6 – Læs artiklen om Taliban. Hvordan var forholdene for kvinder under deres styre?

7 – Hvor stor en del af de afghanske kvinder kan læse og skrive? Hvad betyder det for deres situation?

8 – Hvem er Malalai Joya?

9 – Hvordan tror du fremtiden ser ud for Afghanistans kvinder?

Kabul Skønhed

Se filmen Kabul Skønhed, der er lavet af Esben Hansen og Erna Andersen.

Spørgsmål til filmen
1 – Hvad handler filmen om?

2 – Beskriv filmens hovedperson.

3 – Hvad siger filmen om Afghanistan?

2 – Hvad siger filmen om kvindernes situation i landet?

3 – Hvad er konditorens holdning til kvinders plads i samfundet?

4 – Hvilke problemer oplever ejeren af skønhedssalonen?

Størstedelen af kvinderne i Kabul bærer stadig burka. Foto: Lars Schmidt 2010-13.