Krig og konflikt


 

Krigen i Afghanistan og den danske deltagelse er et oplagt udgangspunkt for et temaforløb i klassen. Der er mange forskellige måder at arbejde med emnet på – I kan se en film, invitere en soldat, læse de anbefalede artikler og tage en diskussion på klassen.

Organiser en debat

Klassen kan deles op i to grupper, der skal argumentere for og imod krigen på klassen. Forbered jer inden debatten og brug eventuelt disse links til at finde argumenter for “jeres” holdninger. I kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål til debat
1 – Betyder situationen i Afghanistan noget for os i Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke?

2 – Tror I, at krigen i Afghanistan har skabt et mere sikkert Danmark? Hvorfor – hvorfor ikke?

3 – Hvad var de oprindelige mål med at engagere sig militært i Afghanistan? Har vi nået de mål?

4 – Har krigen skabt demokrati i Afghanistan?

5 – Har befolkningen i landet fået det bedre som følge af vores krigsdeltagelse? Hvorfor/hvorfor ikke?

6 – Har vi et ansvar overfor de afghanere, der har fået ødelagt deres jord og deres huse som følge af krigen? Hvorfor/hvorfor ikke?

7 – Hvornår er det ok at gå i krig? Var det ok i Afghanistan?

8 – Kan I nævne nogen fordele ved Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan?

9 – Kan I nævne nogen ulemper?

10 – Burde vi blive i Afghanistan til Taliban er nedkæmpet? Hvorfor/hvorfor ikke?

11 – Har vi lært noget af krigen i Afghanistan som vi kan bruge i fremtidige konflikter?

Inviter en soldat

I kan også invitere en soldat, der har været udsendt i Afghanistan, til at komme og fortælle hans/hendes personlige historie på klassen.

Forbered nogle spørgsmål på forhånd. Læs eventuelt om Afghanistan-veteranen Kasper Franks oplevelser i artiklen “Jeg ville bare prøve noget vildt”.

I kan også tage udgangspunkt i dokumentarfilmen Armadillo og diskutere jeres egne forestillinger og holdninger til det at gå i krig, inden soldaten kommer på besøg.

Vær opmærksom på, at der kan være emner, som soldaten ikke ønsker at snakke om. De fleste, der har været i krig, har haft forfærdelige oplevelser og set voldsomme ting, og det kan derfor være følsomt for nogle af dem at tale om deres oplevelser. Respekter soldatens grænser og accepter, hvis der er emner, som han/hun helst ikke vil tale om.

Armadillo

Se dokumentarfilmen Armadillo, der kan findes på Filmstriben

Herunder er forslag til spørgsmål, I kan diskutere efter at I har set filmen.

Spørgsmål til filmen
1 – Hvad handler filmen om?

2 – Hvad gør krigen ved soldaterne?

3 – Hvordan oplever de at være i kamp?

4 – Hvordan taler de om fjenden (Taliban)?

5 – Hvordan ændres deres sprogbrug i løbet af deres tid i Afghanistan?

6 – Hvordan er forholdet mellem Mads og Daniel? Hvilke forskelle er der mellem dem? Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt at fokusere på dem?

7 – Hvordan er soldaternes forhold til lokalbefolkningen?

8 – Diskuter filmens virkemidler i grupper. Hver gruppe beskæftiger sig med et specifikt emne og fremlægger det på klassen (fx underlægningsmusik, klipperytme, kamerabevægelser, billedbeskæring, locations, sceneopbygning etc.)

9 – Hvordan er filmen komponeret tidsmæssigt?

10 – Hvilken fortælleform benytter filmen sig af?

11 – Hvordan kan man se, at filmen er en dokumentarfilm?

12 – Virker filmen troværdig? Giver den efter jeres mening et reelt billede af, hvordan det er at være i krig? Hvorfor/hvorfor ikke?

13 – Hvordan kan filmen skabe debat?

14 – Hvad er hensigten med filmen?

15 – Hvilke budskaber er der i filmen?

16 – Giver filmen svar eller skaber den snarere flere spørgsmål?

17 – Er det en god eller dårlig film? Hvorfor?

18 – Skriv en anmeldelse af filmen. Hvad kunne du lide og hvad kunne du ikke lide ved filmen? Begrund dit svar. Var der noget du ikke forstod?

Danske soldater rydder et område for miner. Foto: Hans Christian Jacobsen

Danske soldater rydder et område for miner. Foto: Hans Christian Jacobsen, 2002

“Jeg ville bare prøve noget vildt”

Læs artiklen ”Jeg ville bare prøve noget vildt”, hvor Kasper Frank fortæller om sine oplevelser som soldat i Afghanistan.

Spørgsmål til artiklen
1 – Hvilke indtryk fik Kasper Frank af Afghanistan og landets befolkning?

2 – Hvilke problemer oplevede han under udsendelsen?

3 – Hvilke problemer oplevede han, efter han kom hjem?

4 – Hvorfor tror I, det har været umuligt at vinde krigen i Afghanistan?

5 – Hvad er forskellen på krigen i Afghanistan og tidligere krige i Europa?

6 – Ville du have lyst til at være soldat i Afghanistan? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Læs også Krigens pris.

Spørgsmål til artiklen
1 – Har det danske engagement i Afghanistan har været prisen værd? Hvorfor/ hvorfor ikke?

2 – Hvilke økonomiske og menneskelige omkostninger er acceptable, når man går i krig?

3 – Er der et alternativ til militært engagement? Hvad kunne det i så fald være?