Krigens konsekvenser


Rollespil – Hvis du skulle flygte …lige nu…:

Arranger et rollespil, hvor eleverne får indblik i, hvad det vil sige at være på flugt. Forestil jer at der er borgerkrig i Danmark, og at i derfor må flygte fra krig, korruption, sult og fattigdom.

Undervejs møder deltagerne en lang række udfordringer, når de skal klare sig gennem checkpoints, afhøres af de danske myndigheder og meget andet. Med rollespillet som læringsform oplever eleverne på egen krop hvad det vil sige at være flygtning.

Eleverne bliver gennem aktiv deltagelse i rollespillet bedre rustet til at forholde sig nuanceret og kritisk til flygtningeproblematikker, når de møder dem i hverdagen. Det kan være med til at skabe grobund for øget tolerance og forståelse for flygtninges situation.

Forløb:

Eleverne samles og får at vide, at deres by er under beskydning og at de skal flygte. De har kun de penge, tøj og ting til rådighed, som de har på sig.

De bliver inddelt i ”familier”, på 4 – 6 personer, som skal passe på hinanden og holde sammen.

Efterskole:Eleverne har nu 15 minutter til at komme fra deres klasselokale rundt på de enkeltes værelser for at hente de for dem vigtigste ting. De må kun vælge 3 ting tilsammen.

Folkeskole: Eleverne bevæger sig af en rute, som lærerne har forberedt på forhånd. I løbet af den tid, de har til at komme rundt og nå til ”målet”, f.eks. idrætshallen, skal de blive enige om, hvilke tre ejendele, de ville tage med.

Et ekstra benspænd

I hver gruppe bliver der valgt én, som tildeles et handicap og f.eks. har mistet en fod, et ben eller er blevet blind – pågældende får benene bundet sammen eller bind for øjnene. Sørg for, at I har stofrester eller tørklæder til dette formål ved hånden).

Ved indgangen til idrætshallen (eller et andet “mål”) står lærerne ved en “kontrolpost” og gør det svært at komme ind i lokalet. ”Grænsevagterne” kan også være nogle personer, som eleverne ikke kender så godt (f.eks. en lærervikar).

”Vagternes” opgave er at afkræve enkelte elever nogle af de personlige ejendele – mobiltelefon, bøger, jakke, eller hvad eleverne ellers har valgt at tage med sig. Vagterne kan også skille en gruppe ad, tilbageholde nogle og råbe ad andre. Alt, hvad der kan forstærke oplevelsen af at være ”tvunget på flugt”.

Find eventuelt selv på flere benspænd.

Spørgsmål til efterfølgende diskussion

Hvad vælger I at tage med? Varmt tøj eller sommertøj? Penge eller dyne? Hvad er nødvendigt at have med på flugt? Hvordan forholder I jer til jeres handicappede kammerater?

Hvor vil du flygte hen? Hvad vil du leve af? Hvor vil du bo? Hvad gør du, hvis ikke du forstår sproget i det land, du flygter til? Hvordan vil du gå i skole? Hvad med uddannelse?

Hvordan oplevede i rollespillet? hvilke følelser har I haft undervejs? Hvilke spørgsmål dukker op?

En udvidet version af rollespillet

Det er kun fantasien, der sætter grænser for denne aktivitet. I kan også forlænge den til at vare i flere dage og overnatte i telte i skoven. Måske kan I få andre klasser til at spille “fjenden”, eller kontakte Hjemmeværnet og spørge, om de vil være med i rollespillet.

Hvis I ønsker hjælp til at arrangere rollespillet kan I kontakte Ungdommens Røde Kors, der har lavet et rollespil de kalder Unge på flugt. Det tager 24 timer og har været gennemført på flere forskellige skoler med stor succes.

Mange i Afghanistan har ikke adgang til rent drikkevand. Drengen på billedet henter vand i Kabul-floden, der er meget forurenet. Foto: Lars Schmidt, 2010-13

Krigen har haft konsekvenser for både børn og gamle. Foto: Jens Kjær Jensen, 2003

Krigen har haft konsekvenser for både børn og voksne. Denne dreng lever i en primitiv flygtningelejr. Foto: Jens Kjær Jensen, 2003

Inviter en flygtning fra Afghanistan

Der er omkring 14.000 afghanske flygtninge i Danmark. Måske bor der nogen i jeres område? Hvis I kan få kontakt til en flygtning fra Afghanistan, kan I invitere vedkommende til at komme og fortælle sin historie på klassen.

Husk, at mange flygtninge har oplevet voldsomme ting. Der er måske emner, som vedkommende ikke ønsker at tale om, og det skal naturligvis respekteres. Læs eventuelt artiklerne under Flygtning i Danmark inden besøget. Vi anbefaler, at I forbereder nogle spørgsmål på forhånd.

Forslag til spørgsmål
1 – Hvordan var dit liv i Afghanistan inden du flygtede?

2 – Hvorfor flygtede du?

3 – Beskriv flugten.

4 – Beskriv dit første møde med Danmark.

5 – Hvordan er det for dig at bo her i Danmark?

6 – Har du stadig kontakt til familie og venner i Afghanistan?

Flygtninge og internt fordrevne

Krigene i Afghanistan har skabt enorme flygtningestrømme. Af de mange millioner, der er flygtet fra landet, er omkring 14.000 kommet til Danmark. Ud over de mange afghanere, der er flygtet til andre lande, er der også mange, der er flygtet fra én del af landet til en anden. De kaldes internt fordrevne.

Læs artiklerne under Flygtning i eget land og Flygtning i Danmark her på portalen.

Spørgsmål til 'Flygtning i Danmark'
1 – Hvilke forskelle og hvilke ligheder er der mellem de tre portrætter af flygtninge i Danmark?

2 – Hvad tror I, det betyder at flygte fra sit hjemland?

3 – Hvad ville du savne, hvis du skulle flygte fra Danmark?

4 – Hvorfor tror du, at så mange unge, afghanske flygtninge kommer til Danmark uden deres familier?

5 – Kan de afghanske flygtninge i Danmark vende tilbage til Afghanistan? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørgsmål til 'Flygtning i eget land'
1 – Hvad er forskellen på at være internt fordreven i Afghanistan i forhold til at flygte til for eksempel Danmark?

2 – Kig på billederne i galleriet ‘Livet i flygtningelejren’ og læs billedteksterne. Hvilke problemer oplever beboerne her?

3 – Vælg et af billederne i galleriet og skriv en kort historie om at være flygtning i eget land. Del klassen op i grupper. Her kan I genfortælle jeres historie og fortælle, hvorfor I har valgt det pågældende billede.

4 – Læs om Dansk Flygtningehjælp og UNHCR’s arbejde i Afghanistan. Hvilke udfordringer er der i at arbejde med internt fordrevne? Hvordan kan man afgøre om en person er internt fordreven – og ikke bare flyttet til Kabul i håb om et bedre liv?

5 – Nævn nogle af de internt fordrevnes største problemer.

Landminer

Afghanistan er et af de lande i verden, hvor der ligger flest landminer begravet. Hvert år er der derfor  tusindvis af civile afghanere, der dør eller bliver lemlæstede fordi de træder på en mine.

Læs artiklerne under Kampen mod minerne.

Spørgsmål til dette tema

1 – Hvorfor er der så mange miner i Afghanistan?

2 – Hvad betyder der for lokalbefolkningen hvis området de bor i er mineret?

3 – Hvordan løser man problemet med de mange miner?

4 – Bliver der fortsat lagt miner ud i Afghanistan?

5 – Er der andre steder i verden, hvor der også ligger mange landminer?

6 – Hvilke problemer medfører minerne?

7 – Hvorfor er miner et forfærdeligt våben?

Prøv selv at være handicappet

Hvordan er det at være blind eller kun at have ét ben at gå på?

Eleverne får tildelt forskellige ”handicaps”: Nogle får bundet det ene ben sammen med det andet, nogle får bind for øjnene, andre får bundet den ene arm ind til kroppen. Nogle elever er ”uskadte”.

Del eleverne i blandede grupper. Det gælder nu om at løse forskellige opgaver på trods af de handicaps, de enkelte har. Opgaverne skal være fysisk udfordrende og skal løses indenfor en stram tidsramme (f.eks. et kvarter). Udfordringen i grupperne bliver således, at alle skal hjælpe hinanden med komme ”i mål”. Find selv på passende opgaver.

Efterfølgende er der lagt op til dialog om elevernes oplevelser under aktiviteten, og en diskussion om det at være handicappet i Danmark sammenlignet med at være handicappet i Afghanistan.

Den Italienske Læge

Se filmen på klassen.

Spørgsmål til filmen
1 – Beskriv arbejdsmetoderne på Røde Kors-centeret i filmen.

2 – Hvad betyder det, at de ansatte selv er handicappede?

3 – Hvordan bliver de handicappede hjulpet på centeret?

4 – Beskriv stemningen på centeret.

5 – Hvilke forskelle er der i genoptræningsforløbene af henholdsvis den lille dreng Mehdi og bedstemoderen?

6 – Hvordan vil I beskrive den italienske læge Alberto Cairo?

7 – Hvilke forskelle er der på at være handicappet i Afghanistan og her i Danmark?

Genopbygning

De mange år med krig og konflikt har sat sit tydelige præg på Afghanistan, og genopbygningen er i fuld gang. Her er nogle idéer til, hvordan I kan arbejde med temaet:

Læs artiklen om genopbygning, som også indeholder filmen ‘Danmark i Afghanistan’ fra Udenrigsministeriet.

Spørgsmål til dette tema
1 – Hvilke former for genopbygning arbejdes der med i Afghanistan?

2 – Hvilke forbedringer er der sket i landet?

3 – Hvilke udfordringer er der stadig?

4 – Hvad betyder korruption for genopbygningen?

5 – Hvad betyder sikkerhedssituationen for genopbygningen?

6 – Hvad betyder skolegang og uddannelse for den langsigtede genopbygning af Afghanistan?

7 – Hvilke danske organisationer arbejder med genopbygning i Afghanistan? Hvad arbejder de med?

8 – Danmark bruger omkring 500 millioner hvert år på udviklingsbistand til Afghanistan. Synes I, at vi skal blive ved med at støtte Afghanistan økonomisk? Hvorfor/hvorfor ikke?

Vand og sundhed

Herhjemme tager vi vand for givet i vores hverdag. Vi åbner for hanen, og så er det der. Vi tænker derfor sjældent over, hvilken dyrebar ting, det i virkeligheden er. Uden rent vand ville vi ikke kunne gå på arbejde eller i skole hver dag, for vi ville meget oftere være syge. En del af vores fritid ville blive brugt på at hente vand, og det varme bad ville være en luksus vi sikkert slet ikke ville kende til.

Størstedelen af Afghanistans befolkning har endnu ikke adgang til rent vand. Derfor arbejder den danske organisation DACAAR på at etablere brønde, så befolkningen i landområderne kan få rent drikkevand.

Spørgsmål til dette tema
1 – Hvorfor er rent vand vigtigt?

2 – Hvilke problemer kan opstå, hvis man ikke har adgang til rent vand?

3 – Hvad bruger du og din familie vand til?

4 – Hvor mange gange om dagen bruger du vand?