Taliban


‘Taliban’ betyder ‘studerende’ på pashtu. Ifølge Taliban selv opstod bevægelsen, da Mullah Omar samlede en gruppe religiøse studenter omkring sig for at befri den krigstrætte, afghanske befolkning fra de korrupte krigsherrer under borgerkrigen i Afghanistan i første halvdel af 1990erne.

Taliban var med andre ord fra starten både en politisk og militær organisation. Den dukkede op i Afghanistan i 1994, og takket være massiv støtte fra kræfter i Pakistan og Saudi-Arabien erobrede Mullah Omar og Taliban kontrollen med hele landet indenfor to år – og holdt fast i den indtil 2001 (læs mere om denne periode her).

Taliban bygger deres ideologi og politik på en ekstremistisk version af sharia, islamisk lov, kombineret med de traditionelle værdier fra pashtunerstammen, som Taliban udspringer fra. Talibans holdning til kvinder er eksempelvis tæt knyttet til stammetraditionen (læs mere her).

For at forstå, hvad dette betyder i praksis, kan man her til højre se på nogle af de love og dekreter, som Talibans notoriske ‘Departement til Dydens Fremme og Bekæmpelse af Synd’ offentliggjorde efter magtovertagelsen i 1996.

Stueren igen?

Skønt det internationale angreb i 2001 fratog Taliban kontrollen med landet, så skulle det ikke blive dødsstødet til bevægelsen. Taliban formåede at overleve som modstandsbevægelse og magtfaktor, specielt i de sydlige og østlige egne af Afghanistan.

Talibans fortsatte indflydelse har betydet, at både den afghanske regering og dens internationale støtter (inklusive Danmark) i dag ikke tror på en vej til fred og demokrati uden om Taliban, og i stedet er begyndt at forhandle med oprørerne.

En meningsmåling fra 2013 tyder på, at de fleste afghanere er enige: 63 procent erklærer sig uden sympati overhovedet med militante oprørsgrupper som Taliban – men lige så mange tror, at regeringens forsøg på at forhandle med grupperne kan hjælpe med at skabe stabilitet i landet. Det er derfor sandsynligt, at Taliban også vil spille en rolle i udformningen af det fremtidige Afghanistan.

Afguder
Afguder KABUL, DECEMBER 1996: "Afgudsdyrkelse forbydes. I køretøjer, butikker, hoteller, værelser og alle andre steder, skal billeder og portrætter afskaffes."
Med henvisning til det islamiske forbud mod at protrættere levende væsner har Taliban ødelagt store kulturskatte fra præ-islamisk Afghanistan.

Det mest kendte og kontroversielle eksempel er sprængningen i 2001 af de to Buddhastatuer i Bamiyan i det centrale Afghanistan. Statuerne var over 1500 år gamle og henholdsvis 38 og 53 meter høje, hvilket gjorde dem til de største Buddha-afbildninger i verden.

Foto: Tahir Bakhtiary
Kvinder
Kvinder KABUL, NOVEMBER 1996: "Kvinder må ikke færdes uden for deres bolig. Hvis kvinder er nødsaget til at færdes uden for boligen, skal det ske efter behørig islamisk skik – uden moderne tøj og kosmetik, der appellerer til manden."
Talibans politik gik i sin essens ud på så vidt muligt at fjerne kvinder fra det offentlige rum.

Et utal af dekreter fra perioden specificerer således, hvordan kvinder ikke må tage til skrædderen for at få taget mål, ikke måtte tage offentlig transport på egen hånd, ikke må gå til floden for at vaske tøj. De måtte heller ikke arbejde udenfor hjemmet, medmindre de var hospitalsansatte.

De mange forbud gjorde, at mange kvinders situation i denne periode mindede om husarrest – de havde ikke mulighed for at forsørge sig selv og familien, og deres sociale liv blev også stærkt begrænset. Det gjorde hverdagen håbløs for især de mange uddannede og vestligt orienterede kvinder i byerne, såvel som for de mange krigsenker og eneforsørgere.

Foto: Jens Kjær Jensen
Narkotika
Narkotika KABUL, DECEMBER 1996: "Brug og salg af narkotika skal udryddes. Leverandører og misbrugere skal fængsles og straffes."
Blandt de positive udviklinger under Taliban var, at dyrkning og forbrug af opium og heroin faldt drastisk, fordi regimet blæste til kamp mod disse 'u-islamiske' euforiserende stoffer.
Taliban er dog samtidig en medvirkende årsag til, at forekomsten af opium igen er steget eksplosivt siden 2001, idet organisationen nu bruger stoffet til at finansiere deres kamp mod de vestlige styrker og regeringen.

Foto: UN Photo/Eric Kanalstein
Spil
Spil KABUL, DECEMBER 1996: "Det forbydes at holde duer og spille på fugle...Det forbydes at flyve med drager...Det forbydes at spille hasard...."
Mellem 1996 og 2001 forbød Taliban de fleste former for spil og konkurrence, der blev opfattet som u-islamiske aktiviteter.

Det gik ud over en række populære fritidsaktiviteter blandt drenge og mænd især – fuglehold og hanekamp, drageflyvning, skak og kortspil.

Navnlig ude på landet fortsatte disse aktiviteter dog stort set uanfægtet af forbuddene.

Foto: Tahir Bakhtiary
Musik
Musik KABUL; DECEMBER 1996: "Offentlige medier må ikke spille musik. Kassettebånd og musik er forbudt i butikker, hoteller, køretøjer og rickshaws...Dans og musik er forbudt til bryllupper..."
”Manglen på musik er gradvist ved at forvandle afghanerne til en død nation – deres bryllupper og begravelser fejres på samme vis”.

Sådan sagde den afghanske repræsentant, Naim Majrouh, under en konference om musik og censur i Dansk Center for Menneskerettigheder tilbage i 1998.

Musik står afghanernes hjerte nær, og det er eksempelvis kutyme at synge sammen til bryllupper og barselsfester.

Derfor var Talibans restriktioner et hårdt slag – men ikke så hårdt, at det slog musikglæden ihjel i landet: Da Taliban blev væltet i 2001, fejrede befolkningen det ved at fylde gaderne med lyden fra deres længe skjulte radioer og båndoptagere.

Foto: Jens Kjær Jensen