Valmuens forbandelse


Min baby var syg, så jeg gav hende et par opiumsdråber. Det fik hende til at slappe af med det samme”. Sådan siger Fareiba, der bor i en lille landsby i det nordøstlige Afghanistan. For hende er det helt naturligt at bruge opium på den måde. ”Opium tager smerterne, når man har ondt. Jeg bruger det også selv”.

Fareiba er ingen undtagelse. Mindst en million afghanere er nu afhængige af stoffer og tallet er steget eksplosivt de seneste 10 år. I nogle områder er hele landsbyer afhængige af stoffer.

40 procent af de afhængige er kvinder og børn. Mange er ikke klar over stoffernes afhængighedsskabende og skadelige virkninger, og derfor er det nærliggende for dem at bruge opium som medicin til sig selv og børnene. Ikke mindst fordi opium, modsat lægehjælp, er meget let tilgængeligt i Afghanistan. Over 150.000 hektar af den afghanske jord, primært i de sydlige og vestlige provinser, bruges til opium-valmuer.

Det er en voldsom stigning i forhold til 2001 hvor langt under 10.000 hektar blev brugt til opiumsproduktion. Taliban slog nemlig hårdt ned på opiumproduktionen, da såvel produktion og brug af euforiserende stoffer er forbudt i Islam.

Men efter Talibans fald i 2001 er produktionen altså steget eksplosivt igen, og i dag kommer 90 procent af al den opium, der forbruges på verdensplan, fra Afghanistan.

Den afghanske regering har ganske vist sat mange ressourcer af til at komme produktionen til livs, men uden den store succes. Ifølge FN er problemet især korruption indenfor staten – og Taliban. Efter 2001 har Taliban nemlig skiftet kurs og er begyndt at fremme opiumproduktionen, fordi en stor del af de indtægter, de skal bruge for at bekrige staten og de internationale styrker, kommer fra netop denne produktion.

I galleriet kan du se og læse mere om, hvordan opium dyrkes og misbruges i Afghanistan:

En stor del af stofferne forbruges i Afghanistans nabolande og herudover er Rusland den primære aftager. Men en stor del af stoffet kommer også til Europa og havner blandt andet i Danmark.

FNs kontor for stoffer og kriminalitet vurderer, at over 100.000 mennesker årligt mister livet som følge af opium eller heroin fra Afghanistan. Det er dermed det stof i verden, der slår flest mennesker ihjel.

Sammen med terror er problemet med opium og heroin dermed et eksempel på, hvordan problemerne i Afghanistan har konsekvenser i vores del af verden.