En menneskealder som mandens ejendom


De fleste har hørt de brutale historier fra tiden under Taliban der, med deres ekstreme udgave af islamisk lov, udviklede et samfund, der fratog kvinder alle basale rettigheder og muligheder. I den periode blev det forbudt for piger at gå i skole, og kvinder kunne ikke forlade deres hjem uden at være klædt i burka og i selskab med et mandligt familiemedlem. Mange kvinder levede derfor isoleret fra omverdenen i årevis.

Hvad færre ved er, at mange af disse dekreter ikke var Talibans egen opfindelse, men har deres rod i den traditionelle, afghanske stammekultur.

Æren og burkaen
Selv efter Talibans fald bærer de fleste afghankse kvinder fortsat burka, eller 'chadari', som den kaldes i Afghanistan.

Også efter Talibans fald bærer de fleste afghanske kvinder fortsat burka – eller ‘chadari’, som den kaldes i Afghanistan. Foto: Tahir Bakhtiary

En stor del af den afghanske befolkning orienterer sig fortsat efter nogle konservative, islamiske principper, der skaber ekstremt snævre rammer for kvinders opførsel. Det centrale begreb her er ære.

En mands og en families ære afhænger fuldstændig af kvindernes opførsel. En mand vil, både i sin egen og i omverdenens opfattelse, kun kunne kaldes en mand af ære hvis hans søstre, hustruer og døtre opfører sig anstændigt.

Og da der er risiko for ærekrænkende rygter så snart en kvinde færdes i den offentlige rum, så betyder dette i praksis, at en anstændig kvinde så vidt muligt holder sig indenfor hjemmets fire vægge, og under alle omstændigheder ikke går ud uden at være totalt tildækket af den karakteristiske blå burka.

Foto: Tahir Bakhtiary

Foto: Tahir Bakhtiary

Familiens ejendom
Samia, RAWA

I 2004 voldtog den fem-årige Samias far en ti-årig pige i det nordlige Afghanistan. Samia overgik derefter til den voldtagne piges familie som erstatning. I to år holdt familien Samia fanget i en kælder, hvor de slog, brændemærkede og torturerede hende, indtil naboerne meldte dem til myndighederne. Foto og rapport: RAWA

Især på landet regnes kvinder for at være en del af familiens ejendom. Det betyder ikke blot, at de skal holdes under kontrol, men også at de faktisk kan handles med.

Dette hænger tæt sammen med, at Afghanistan er et stamme-samfund. Kvinder er altid blevet taget som gidsler i magtkampe mellem stammerne, og bliver det fortsat den dag i dag. De kan blive gift væk til en anden familie for at skabe alliancer, eller blive givet væk som kompensation.

Når det sker, så tilhører kvinden helt og holdent den nye familie – ligesom hun tilhørte sin egen familie før. Hun må ikke lade sig skille eller på anden måde forlade familien, som hun er blevet skænket til.

I bedste fald betyder det blot, at en ung brud, typisk 14-16 år gammel, flytter til sin mands husholdning, hvor svigermor bestemmer og kommanderer. Pigen starter med at være lavest i hierarkiet og får de hårdeste arbejdsopgaver. Efterhånden som hun selv får børn, bliver hendes position i familien styrket – især hvis det er drengebørn.

Men i værste fald kan det at blive en anden families ejendom betyde et liv med vold og ydmygelser, som historien om Samia på billedet vidner om.

Kønsopdelingen udfordres

Den meget kønsopdelte kultur opstod, da Afghanistan var en landbrugssamfund. Dengang var det nemt og praktisk at drengene hjalp og lærte landbrug og håndværk af deres fædre, mens pigerne gik hjemme og blev oplært i at lave mad, gøre rent og opdrage børn.

Kvinder på skolebænken, UNAMA

Kvinder på skolebænken i Bamiyan, Afghanistan. Mange flere piger og kvinder er kommet i skole efter Talibans fald i 2001, men angreb på skolerne har ofte gjort det til en farlig affære. Foto: UNAMA/Eric Kanalstein

Denne fordeling er blevet voldsomt udfordret i dag, hvor mange politiske kræfter i Afghanistan kæmper for skolegang og karrierer for begge køn. De konservative dele af samfundet trækker imidlertid i den modsatte retning. De har for eksempel i 2013 fået nedsat kvoten af kvinder i provinsrådene fra 25 til 20 procent, og i den mere militante afdeling er mange hundrede skoler blevet angrebet af islamistiske grupper siden 2001.