Kvinders rettigheder


I den afghanske grundlov fra 2004 sikres kvinder fulde menneskerettigheder på linje med mænd. Ligeledes har Afghanistan siden 2009 haft en lov, der specifikt forbyder voldtægt, tvangsægteskaber, barnebrude, tvungne selvmord, vold og en række andre overgreb mod piger og kvinder.

Loven fra 2009 er blevet heftigt angrebet af konservative kræfter i landet, der kalder den ‘u-islamisk’. Det betyder, at skønt den stadig er formelt gældende, så gøres der i praksis meget lidt for at overholde den.

Når historier om overgreb mod kvinder rammer mediernes overskrifter, har de afghanske autoriteter ganske vist for vane at tage stærk afstand til det og love at retsforfølge og straffe de skyldige.

Alligevel kunne en FN-rapport i 2013 konkludere, at kun 7 procent af de registrerede overtrædelser af loven fra 2009 bliver retsforfulgt. Dertil kommer de mange overgreb, der aldrig bliver meldt til politiet.

Tvangsægteskaber
DSC02177

Da pigen her var 12 år gammel, blev hun gift med en mand på 52 år. Han var voldelig, og efter fire års ydmygelser forsøgte hun at begå selvmord ved at brænde sig selv. Resultatet ses med smertelig tydelighed på billedet. Foto: Jens Kjær Jensen

Ifølge Udenrigsministeriet bliver mindst 70 procent af Afghanistans kvinder fortsat tvangsgift, og mange af dem er  rene børn. 39 procent af pigerne i Afghanistan er gift før de fylder 16.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside

Kvinder, der ‘stikker af’ fra et ulykkeligt ægteskab, bliver straffet af mand og familie, og kan endda risikere fængsel. Dermed har de ofte ingen måde at undslippe deres skæbne – bortset fra selvmord.

Det er derfor ikke overraskende, at hele 95 procent af selvmord ifølge de afghanske myndigheders egne tal begås af kvinder – oftest unge piger mellem 16 og 19 år.

Vold

Det skønnes, at cirka 80 procent af Afghanistans kvinder har været udsat for vold i hjemmet.

Ikke blot er politi og domstole tøvende overfor at gribe ind i denne bredt accepterede praksis, men i de fleste tilfælde bliver overgrebene slet ikke anmeldt – fordi de netop er en del af dagens orden, især ude på landet.

Kvinder, der træder ind i politiet eller andre offentlige embeder, risikerer at betale med deres liv. Foto: UNAMA/AFGHAN EYES

Kvinder, der træder ind i politiet eller andre offentlige embeder, risikerer at betale med deres liv. Foto: UNAMA/AFGHAN EYES

Også udenfor hjemmet lever kvinderne livet farligt. Det sker desværre stadig flere gange om året, at eksempelvis kvindelige politikere og politifolk bliver overfaldet eller sågar myrdet – blot for at være kvinder, der tager del i det offentlige liv.

Læs også UN Womens rapport “Like a Bird with Broken Wings” fra 2013, hvori afghanske kvinder fortæller om tre årtier med konflikt og overgreb.

Moralske forbrydelser

Man kan møde nogle af Afghanistans ‘moralske forbrydere’ i den svenske dokumentar ‘No Burqas Behind Bars’ fra 2013.

Udtrykket ‘moralske forbrydelser’ lyder som noget, der hørte Taliban-æraen til. Faktum er imidlertid, at der så sent som i 2013 sad 600 kvindelige, ‘moralske forbrydere’ i de afghanske fængsler, skyldige i for eksempel utroskab eller flugt fra hjemmet. Den gruppe udgjorde dermed halvdelen af de kvindelige fængselsindsatte, og hele 95 procent af pigerne i ungdomsfængsel.

En kvinde eller pige, som er mistænkt for en moralsk forbrydelse, bliver sjældent beskyttet af myndighederne. Tværtimod bliver hun i mange tilfælde  udsat for en tvungen og brutal ‘jomfruelighedstest’ på en offentlig klinik.