Borgerkrig


I løbet af modstandskampen mod Sovjetstyret i 1980’erne er lederne af de forskellige mujahedin- og modstandsgrupper blevet afhængige – og i høj grad påvirkelige – af nabolandene og deres dagsordener.

Pakistan arbejder for et venligtsindet og fredeligt Afghanistan domineret af pashtunere med gode relationer til Pakistan, mens Iran ønsker en betydelig indflydelse til den per­sisktalende befolkning og en mere fremtrædende rolle til de shiitiske hazaraer.

Nabolandenes forskellige interesser, et personligt fjendskab mellem flere ledere, samt etniske og religiøse modsætninger mellem de forskellige modstandsgrupper gør det politiske klima anspændt og fører i sidste ende til en langvarig borgerkrig.

Kabul 1

Den sovjetiske tilbagetrækning i 1989 udløser et magttomrum i Afghanistan, og de for­skellige modstandsgrupper begynder – godt hjulpet af nabolandene – at bekæmpe hina­nden. Udklip fra Moesgaards arkiver.

Borgerkrig og lovløshed

I 1992 erobrer modstandsgrupperne Kabul fra den kommunistiske regering. Men kort efter magtovertagelsen begynder de at bekrige hinanden indbyrdes.

Resterne af den kommunistiske regeringshær går herefter sammen med de islamiske partier i skiftende alliancer og koalitioner, der bekriger hinanden, mens Kabul gradvis ødelægges. I resten af landet hærger lokale kommandanter med beskatning, kriminalitet og lovløshed.

Store dele af Kabul bliver jævnet med jorden under borgerkrigen. Foto: Moesgaard Museums arkiver

Udplyndringen af Nationalmuseet i Kabul startede med mujahedinernes magtovertagelse i 1992 og fortsatte de følgende år. I den periode forsvandt størstedelen af museets samlinger. En del genstande var dog blevet gemt væk af museets medarbejdere i 1988, af frygt for at de ville blive stjålet eller ødelagt. En del af disse genstande har været vist på den omrejsende udstilling "Afghanistan: Hidden treasures from the Nationale Museum, Kabul. Foto: Moesgård Museums Arkiver

Udplyndringen af Nationalmuseet i Kabul startede med mujahedinernes magtovertagelse i 1992 og fortsatte de følgende år. I den periode forsvandt størstedelen af museets samlinger. En del genstande var dog blevet gemt væk af museets medarbejdere i 1988, af frygt for at de ville blive stjålet eller ødelagt. En del af disse genstande har været vist på den omrejsende udstilling “Afghanistan: Hidden treasures from the Nationale Museum, Kabul. Foto: Moesgård Museums Arkiver

Taliban og Nord-Alliancen

I 1994 dukker den ultra-religiøse Taliban-bevægelse op i det sydlige Afghanistan. Tali­ban pacificerer de lokale kommandanter og indfører fred og sikkerhed i de erobrede om­råder.

Da Taliban i 1996 begynder at nærme sig Kabul, slutter alle de tidligere fjender blandt modstandsgrupperne sig paradoksalt nok sammen for at gøre fælles front mod Taliban. Dermed starter krigen mellem den såkaldte Nord-Alliance og Taliban.

Ka-bull 2

I 1992 erobrer modstandsgrupperne Kabul. Men kort efter magtovertagelsen begynder de at bekrige hinanden indbyrdes, da de alle ville have magten. Udklip fra Moesgaards arkiver