Moesgaard i Afghanistan


Afghanistan har spillet en særlig rolle i Moesgaard Museums etnografiske samlinger siden 1950’erne.

Museet fik sine første samlinger af genstande fra Afghanistan fra forskeren Henning Haslund-Christensens stort anlagte 3. Centralasiatiske Ekspedition (1947-49) og den efterfølgende Henning Haslund-Christensens Mindeekspedition (1953-55).

Mindeekspeditionen blev ledet af Prins Peter af Danmark og til Grækenland, og blandt deltagerne var botanikeren Lennart Edelberg og etnografen Klaus Ferdinand. Denne ekspedition blev grundlaget for en tradition, der siden har ført adskillige forskere og studerende fra Moesgård Museum og Aarhus Universitet til at foretage indsamlinger i Afghanistan, og museet råder i dag over en af de mest omfattende Afghanistan-samlinger i verden.

Der er også forskellige eventyrere og forskere, der har doneret deres genstande og billeder fra Afghanistan til museet. Blandt dem er Jean og Daniella Bourgeois, som rejste rundt med en nomadestamme i Afghanistan i slutningen af 1960′erne. Du kan læse et interview med Jean og se hans billeder her.

Samlingerne dækker adskillige områder af Afghanistan, og kan berette om nomadekultur og bykultur, håndværkstraditioner, landbrug, musik og meget andet. Herudover råder museet over et stort billedmateriale fra Afghanistan, der for nyligt er blevet digitaliseret. Samlingerne udgør et i europæisk perspektiv enestående materiale.

En del af disse billeder har vi gjort tilgængelige på denne webportal, hvor du også kan se billeder af genstande fra museets samlinger.

 

Hvad er etnografi?
Hvad er etnografi?
Etnografi er studiet af mennesker som sociale væsener, og hvordan disse påvirkes af kultur, samfund og sociale interaktioner. I faget studeres blandt andet, hvordan mennesker handler og træffer valg, som påvirker dem selv og deres medmennesker.

Etnografi er således kulturforståelse, hvor etnografen gennem studier af sociale og kulturelle forhold forsøger at opnå en forståelse for, hvordan mennesker lever og hvordan de opfatter deres verden. Etnografi har fokus på både historiske, politiske, økonomiske, nationale, religiøse og sociale forhold.

Foto: Klaus Ferdinand, 1953-55. Prins Peter i selskab med en afghansk nomade.
Hvad er feltarbejde?
Hvad er feltarbejde?
Feltarbejdet er en hjørnesten i etnografien. Ideen er, at etnografen tager ud og opholder sig i den virkelighed, som folk lever i. Etnografen nøjes ikke med at observere, men deltager direkte i folks hverdag. At snakke med folk, lave interviews og stille spørgsmål er en stor del af feltarbejdet.

Klaus Ferdinand var en af de første uddannede etnografer i Danmark og blandt de første, der gennemførte langvarigt feltarbejde. Han nød at være afsted, hvilket han satte ord på i bladet Jordens Folk: ”Afghanere har en fin humoristisk sans. Man har det sjovt med dem, man kan joke med dem. Feltarbejdet kunne være meget fornøjeligt og berigende”.

Foto: Peter Rasmussen, 1953-55. Klaus og Prins Peter i samtale med hazara bønder.