Fakta


Officielt navn: Den Islamiske Republik Afghanistan

Areal: ca. 650.000 km2

Hovedstad: Kabul (3 mio. indbyggere i 2011)

Befolkning

Indbyggertal: 31 mio. (2013)

Gennemsnitslevealder: 49 år (2013)

Etniske grupper: 42% pashtunere; 27% tadjikker; 9% hazaraer; 9% uzbekere; 13% mindre etniske grupper (aimaqer, turkmenere, baluchere og andre)

Sprog: Dari (50%) og pashtu (35%) er de officielle sprog. Desuden taler cirka 10% af befolkningen tyrkiske sprog (turkmensk og uzbekisk), og dertil kommer cirka 30 mindre sprog og dialekter.

Religion: 80% sunni-muslimer, 19% shia-muslimer og 1% andre.

Økonomi

Møntfod: Afghani (100 Afghani svarer til cirka 10 danske kroner (2013))

Vigtigste eksportartikler: Frugt, nødder, tæpper, uld, opium

BNP pr. indbygger: ca. 678 US$ (2013)

Årlig vækst i BNP: 9,2% (2003-2012)

Befolkningsandel under fattigdomsgrænsen: ca. 36% (2008/09)

Mange års krig og konflikt har gjort Afghanistan til et af verdens fattigste lande, og i 2013 lå landet nummer 175 ud af 186 på FNs Human Development Index. Det betyder i praksis, at mange afghanere lever under ekstremt dårlige forhold – uden rent vand, elektricitet og adgang til lægehjælp.

Siden 2001 er landets BNP imidlertid steget støt. Det skyldes til dels massive internationale donationer, dels at servicesektoren er blevet udvidet og landbruget langsomt er ved at komme på fode igen – landbrug står for op til en tredjedel af Afghanistans indtjening. Mere problematisk er det, at landets største, enkeltstående økonomiske aktivitet pt. er illegal narkotikahandel, som ikke blot genererer indkomst, men også korruption og ustabilitet.

Klima

Afghanistan oplever store temperaturudsving mellem sommer og vinter. I lavlandet kan sommertem­peraturen nå op på 45°C, mens vintertemperaturen i højlandet kan komme ned om­kring -50°C. I Kabul, som ligger 1800 meter over havet, svinger temperaturerne fra knap 40°C om sommeren til cirka -25°C om vinteren.

Det dominerende klima er fastlandsklima med vinternedbør. De østligste dele af landet berøres af den indiske sommermonsun.

I højlandet falder nedbøren mest som sne. Smeltevandet herfra har stor betydning for landets omfattende kunstvandingssystemer.

I det østligste Afghanistans højland er der fyr- og cedertræskove, mens resten af landet er stærkt tørkepræget med steppevegetation og rester af spredt skov. Flere af skovene er truet på grund af en omfattende, illegal handel med tømmer.

flag-afghanistan-L

Kort, CIA World FactBook

Kort: CIA, The World Factbook

Læs mere hos:

Udenrigsministeriet

CIA: The World Factbook

World Health Organization (WHO)